Vaxholms Kustartilleriregementes och Amfibieregementets

KAMRATFÖRENINGEN VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

BORG-SKUM

Föreningens tidskrift heter Borg-Skum och den ges ut fyra gånger per år. 

Här finner du några av de nummer som vi har i pdf. Äldre nummer som inte finns digitalt och som vi inte skannat in kan vi möjligen få fram. Skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret.

P-stopp 2021: 19/2, 21/5, 13/8, 13/11
Utgivning 2021: 20/3, 22/6, 14/9, 22/12

Redaktör tillika ansvarig utgivare av Borg-Skum är Hans-Jochen Seifert – mobil 070-8541385

1939