Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

BORG-SKUM

Föreningens tidskrift heter Borg-Skum och den ges ut fyra gånger per år. 

Här finner du några av de nummer som vi har i pdf. Äldre nummer som inte finns digitalt och som vi inte skannat in kan vi möjligen få fram. Skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret. eller mejla redaktören på red@vapenbroderna.se.

P-stopp 2022: Nya datum på gång
Utgivning 2022: Nya datum på gång

Redaktör tillika ansvarig utgivare av Borg-Skum är Hans-Jochen Seifert – mobil 070-8541385

Fr o m 2022 är det Victor Persson som är ansvarig utgivare. 

Redaktörens mejladress: red@vapenbroderna.se

1939