Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

TRADITIONSVÅRD

Föreningens traditionsvård omfattas av hågkomst av kustartilleriförsvaret av Stockholm med regementets och dess verksamhets historik, minneshuset Vanheim, introduktionsresa för nyanställda, råd gällande traditioner och bemärkelsedagar

Innehållsförteckning

Hågkomst av kustartilleriförsvaret av Stockholm med regementets och dess verksamhets historik

Vi har samlat all information om kustartilleriförsvaret av Stockholm med regementets och dess verksamhets historik under en egen flik, HISTORIK.

Vanheim - Regementets och Vapenbrödernas traditionshus

Vanheim har återinvigts

Av Sten Munck af Rosenschöld

På Amf 1 regementsområde finns en byggnad benämnd Vanheim. I nordisk mytologi var Vanheim vanernas hem. Vanerna var den andra familjen i den fornnordiska gudavärlden. De förde krig med asarna, vilket man tröttnade på och slöt fred. Byggnaden har ett speciellt utseende med spetsiga utskjutande fönster på övervåningen. Huset byggdes 1945 – 46 i samband med att Marinens underofficersskola etablerades på området. Byggnadens gestaltning ser ut att vara inspirerat av herresäten från 1600-tal, i sin tur med holländsk-flamländska förebilder. Byggnaden nyttjades som kanslihus. I bottenvåningen fanns 11 expeditionsrum och i övre våningen fanns en aula med 120 sittplatser för filmvisning och där skolskrivningar ägde rum. 1995 omvandlades aulan till en kyrksal. Medel för detta kom bl.a. från en fond som inrättades efter avvecklingen av Skeppsholmsförsamlingen. Invigningen skedde under högtidliga former av Stockholmsbiskopen Henrik Svennungsson.

Samling på gräsmattan före invigning av Vanheim

Den 16 maj 2019 invigdes Vanheim för sitt nya ändamål – att vara amfibiekårens traditionsbyggnad. En stor skara inbjudna gäster samlades på gräsmattan i strålande vackert och varmt vårväder. Inbjudna var amfibieofficerare från högkvarteret och Amf 1, representanter för Vapenbröderna, Kgl. Amiralitetsförsamlingen (i Karlskrona), marinpastor Jael Ahlin, genlt Lars-G Persson och många andra. Genmj Bengt Andersson var ombedd att förrätta invigningen.

Regementschefen öv Patrik Gardesten sa i sitt välkomsttal att byggnaden Vanheim nu skall utgöra en plats för en förståelse som bygger på kunskap om vår historia, på förbandsanda och på våra traditioner som beskrivs i våra förbandssymboler, våra marscher och vårt sätt att uppträda. I Vanheim skall vi finna ro och hämta själslig kraft och det är hit man söker sig för att träffa marinpastorn eller kanske bara för 

att få en lugn stund för sig själv. Han gav en kort exposé av Kustartilleriets historik. Denna finns presenterad i muséet på Vaxholms kastell. Den avslutas också med att beskriva hur amfibieförbanden växte fram. Efter det att Amf 1 flyttade till Berga 2005 är det nu dags att på Berga presentera Amfibieförbandens moderna historik, nu och i framtiden. Denna skall berättas i Vanheim som idag invigs just för detta syfte. Detta blir särskilt viktigt när vi framför oss har omfattande förändringar med tillväxt och förmågetillväxt hos krigsförbanden. Vanheim kommer också utgöra en garnisonsresurs där vi tillsammans skall värna och vårda de ingående förbandens gemensamma historia.

Vanheim har länge varit platsen för själavård, men också utnyttjats för annan verksamhet. Nu har lokalerna tack var ett gott samarbete med Fortifikationsverket och Vapenbröderna genom Lars-Inge Petersson och övriga regementskollegor utvecklat Vanheim för sitt nya ändamål. Ansvaret för den fortsatta utvecklingen av Vanheim, i takt med att vår framtida historia och traditioner utvecklas åläggs regementsförvaltaren Fredrick Sperling.

Genmj Bengt Andersson klipper bandet under överinseende av regementschefen

Regementschefen uppmanade genmj Bengt Andersson att förrätta invigningen av ”nya” Vanheim, vilken markerades med att han klippte ett blågult band som var spänt över ingångstrappan.

Minnestavlor över stupade kamrater

I entrén möttes vi av porträtt av f.d. förbandschefer och fästningskommendanter. Innanför entrén finns en stor mottagningssal där fler porträtt och minnesföremål och vapen från Amfibiekårens verksamhet finns upphängda . På en vägg finns standar och symboler för de sex krigsförbanden, 1. – 6. Amfibiebataljonerna med en kort presentation. Till vänster finns två minnesrum, ett från Kustartilleriet och ett från Amfibiekåren samt ett kontor för Vapenbröderna. Till höger i byggnaden finns två rum som presenterar Amfibieregementets utlandsmissioner och som beskriver förbandens rörlighet. En spiraltrappa i mottagningssalen leder upp till nästa våning, som till sin huvuddel utgörs av kapellet, men här finns också marinpastorns expedition och samtalsrum.

Marinpastor Jael Ahlin hälsade välkommen till det renoverade kapellet. Hon gjorde en historisk beskrivning av hur Krigsmakten/Försvarsmaktens ambition när det gäller att tillhandhålla själavård vid krigsförbanden har växlat över tid sedan stormaktstiden. Nu finns det en marinpastor i Haninge garnison som bistår sjömän och soldater. Hon deltar i förbandens ordinarie verksamhet vid övningar och utlandsmissioner. Hon har nyss varit i Mali, vilket gav henne mycket, bl.a. insåg hon att det inte bara är att åka iväg. Problem som man bär med sig kan behöva bearbetas.

Hon berättade om de minnesföremål som finns i kapellet. De utgörs bl.a. av repliker av minnesplattor över officerare och soldater som omkommit under tjänsten vid KA 1, Amf 1 och 1. Helikopterdivisionen, och av regementets bibel.
Jael Ahlin invigde det ”nya” kapellet och sv. Psalm 297 ”Härlig är jorden” sjöngs med kraftfulla stämmor.General Bengt Andersson tog till orda och berättade att han från f.d. Kustartilleriets skjutskola, senare Amfibiestridsskolan hade en deposition som han nu ansåg kunde få en slutlig plats i Vanheim. Han överlämnade en stor (och tung) staty av St. Barbara, alla artilleristers beskyddare. Regementschefen tog emot statyn, tackade och lovade att den skulle få en hedersplats i Vanheim.

Invigningsceremonin avslutades med mingel i mottagningssalen där alla deltagare skrev sitt namn i Vanheims gästbok.

Regementschefen har mottagit St Barbara

Introduktionsresa för nyanställda

Mer info kommer om våra introduktionsresor för nyanställda

Råd gällande traditioner

Mer info kommer om vad detta omfattar

Bemärkelsedagar

Det finns alltid något att uppmärksamma särskilt. Här har vi samlat datum och händelser som vi uppfattar är betydelsefulla på något sätt och som är relevanta för föreningen.  

Som synes är listan inte komplett så vi mottager gärna tips på datum och händelser som ska uppmärksammas särskilt. Använd kontaktformuläret under KONTAKT

9 mars – Thorleif har namnsdag

18 april – Nylands Brigads årsdag

21 april – Minvapnets högtidsdag (ej fastställt)

9 juli – Slaget vid Svenskund 1790

15 september – KJ-dagen. 1956 beslutades att inleda en försöksutbildning av kustjägare.

26 oktober – Kustartilleriet blev Amfibiekåren år 2000

1 november – Beslutades 1901 om att inrätta Kustartilleriet som ett vapenslag

4 december – St:a Barbara – artilleriets skyddshelgon

Första lördagen i december – Kamratföreningen Vapenbrödernas högtidsdag