Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

HISTORIK

Vi har påbörjat ett projekt att skriva om Kustartilleriets historia fram till idag med fokus på Stockholms Kustartilleriförsvar, KA 1 och  Amf 1 vilket syftar till att bidra till kunskapen om Kustartilleriet och sedermera Amfibiekårens härkomst och utveckling. 

Vi kan naturligtvis inte ta med allt och förbehåller oss därför rätten att publicera det vi finner lämpligt i förhållande till vår verksamhet och våra medlemmar.

Ett tänkt innehåll:

A. Historik över kustartilleriets utveckling från start till nedläggning. 
B. Utvecklingen av befästningarna i Stockholms skärgård, dvs:
   1. Vaxholms kastell med omgivande batterier för inloppsförsvar genom Kodjupet och Oxdjupet, 
   2. den yttre linjens tillkomst och omfattning, 
   3. Havsbandslinjen tillkomst och utveckling samt 
   4. en förteckning över de moderna artilleriförband som tillkom från 1950-talet och framåt, dvs inom SK och Bråviken: 3 st batt 7,5 batt M/05-10, 12 st 7,5 batt M/57 (serie 1-3) dvs batt OD, MB, KN, RU, AD, LÅ, GI, RN 4, SA 2, MS 4, BÅ och KO 2; tre st batt 10,5 cm M/50 och två st batt 12 cm M/70 och sist men inte minst 2. Kabat med två 12/80 batterier.

En motsvarande översikt planeras även avseende utbyggnaden av fasta mineringar, senare också ubåtsskyddet.

C. Länkar/hänvisning till andra sidor, litteratur etc som rör KA, SK/KA 1 och KA 1/Amf 1