Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

VÅR HISTORIA

I slutet av 1800-talet var det populärt att göra sin militärtjänst i Vaxholm. Kanske var det intrycken från det pulserande sommarlivet i staden, tillsammans med ett härligt sommarväder i den vackra inre skärgården, som gjorde att ett antal av det värnpliktiga ur åldersklassen 1898 valde att den 8 december år 1899 träffas på Operakällaren för att ha trevligt, prata goda minnen och bilda en sammanslutning.

De som officiellt står som instiftare av Vapenbröderna var banktjänstemannen Wilhelm Ulmgren, grosshandlaren Magnus Liljewalch, direktör Carl Wahlberg, journalist Goth Jacobsson, bankir Högman, handlare Åkerholm, grosshandlare Carl Nordlöf, Sven Silow, grosshandlare Bengt Lindroth, köpman Einar Samsiae, direktör Arwid Wahlin, fil.dr. Knut Öberg, ingenjör Ivan Bostedt, sjukgymnast Edvard Löfman, bankdirektör Richard Julin, avdelningschef Gustaf Zacco, Georg Carlstedt, civilingenjör Oscar Printz, kamrer Gunnar Malmberg, lasarettläkare Victor Biovie, H Sundström och stadsmäklare Erik Werner. Dessa män kom överens om att träffas regelbundet med den första lördagen i december månad, varje år, som högtidsdag.

Inte lång tid därefter tog sig sammankomsterna en fastare form vilka slutligen utmynnade i bildandet av “Förbundet* Vapenbröderna”. I de stadgar, som antogs den 3 december 1904, står det;

förbundets uppgift är att utgöra en sammanslutning av beväringsmän som fullgjort sin värnplikt vid Kungl Vaxholms Artillerikår (sedemera Kungl Vaxholms Kustartilleriregemente, red. anm.) och att genom utdelande av årliga skyttepris till mest förtjänte bland beväringsrekryterna vid nämnda regemente bidraga till höjande av skjutskickligheten samt verka för stärkande av samhörighetskänslan mellan äldre och yngre årsklasser”.

”Förbundet” var från början endast avsett för de beväringsmän som genomfört sin värnplikt i Vaxholm. Vissa officerar kunde väljas in på förslag från någon medlem. Från och med årsmötet 1905 blev det beslutat att officerarna vid regementet gärna sågs som medlemmar i ”förbundet”. Under 1920-talet började det att formas tankar på ett fördjupande av medlemskretsen. Den 14 juni 1935 genomgick Vapenbröderna en total förändring. Då gavs all slags personal, oavsett grad, ställning, kategori eller dylikt möjlighet att bli medlemmar i Vapenbröderna.

Förbund kan ha flera betydelser men den gemensamma nämnaren är att i ett förbund är oftast inte enskilda individer medlemmar, till skillnad från föreningar som bara kan ha enskilda individer som medlemmar. Men det är inte ovanligt att det förekommer förbund som består av både enskilda individer och exempelvis föreningar. Ett förbund är således mellan individer, organisationer (oavsett om det är nationella eller lokala föreningar) eller nationer. (Wikipedia)