Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

AKTIVITETER

Aktiviteter 2021

Under rådande läge med anledning av Covid-19 så har vi pausat de aktiviteter som innebär fysiska träffar.

Aktiviteter 2020