Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

AKTIVITETER

Föreningens aktiviteter omfattas av pubafton, medlemsutflykter, kamratföreningsträffar, vårmöte i kombination med årsmöte samt höstmöte. I de flesta fall planerar vi in föredrag vid våra aktiviteter.

Aktiviteter 2023

Om det finns mer information om aktiviteten så är texten i fet stil och understruken = klickbar. 

  • Höstmöte – 26 oktober – läs mer här
  • Pubafton – 14 november i mässen på FHSPubafton – 14 november i mässen på FHS – läs mer här