Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

AKTIVITETER

Föreningens aktiviteter omfattas av pubafton, medlemsutflykter, kamratföreningsträffar, vårmöte i kombination med årsmöte samt höstmöte. I de flesta fall planerar vi in föredrag vid våra aktiviteter.

Aktiviteter 2024

Om det finns mer information om aktiviteten så är texten i fet stil och understruken = klickbar.