Stockholms Amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

AKTIVITETER

Aktiviteter 2022

  • PUB afton – datum ej fastställt
  • Vårutflykt – datum ej fastställt
  • Vårmöte – Årsmöte – datum ej fastställt
  • Kamratföreningsträff Amf 4 – 3-4 sept
  • Höstutflykt – datum ej fastställt
  • Höstmöte – datum ej fastställt

Aktiviteter 2021

Under rådande läge med anledning av Covid-19 så har vi pausat de aktiviteter som innebär fysiska träffar.

Aktiviteter 2020