Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

AKTIVITETER

Föreningens aktiviteter omfattas av pubafton, medlemsutflykter, kamratföreningsträffar, vårmöte i kombination med årsmöte samt höstmöte. I de flesta fall planerar vi in föredrag vid våra aktiviteter.

Aktiviteter 2024

Om det finns mer information om aktiviteten så är texten i fet stil och understruken = klickbar. 

  • Årsmöte 5 maj på Berga
  • Veterandagen onsdag 29 maj vid Sjöhistoriska museet i Stockholm
  • Kamratföreningsträff och VB 125 år 16-18 augusti på Berga. Inbjudan kommer.
  • Höstmöte – datum ej fastställt
  • Pubafton – datum ej fastställt