Vaxholms Kustartilleriregementes och Amfibieregementets

KAMRATFÖRENINGEN VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

ÅRSMÖTEN

På den här sidan samlar vi all information inför våra årsmöten inklusive kallelse.

Årsmöte 2021

Årsmötet 2021 avhandlar verksamhetsåren 2019 och 2020. Detta med anledning av att årsmötet 2020 ställdes in på grund av Covid-19 restriktioner.

Tid: Årsmötet 2021 genomförs den 1 juni kl 1900

Plats: Zoom. Länk till mötet kommer publiceras här.

Handlingar: Kommer publiceras på denna sidan senast den 25 maj.

Motioner ska sändas in till styrelsen senast 2021-05-12 på adress vapenbroderna1899@gmail.com

Hålltider och aktiviteter inför årsmötet

21-05-01: Kallelse till årsmöte för verksamhetsåren 2019 och 2020 läggs ut på föreningens hemsida och FB-grupp.
21-05-12: Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast denna dag
21-05-25: Publicering av handlingar på föreningens hemsida (denna sida) inför årsstämman (info om var handlingaran finns publiceras i föreningens FB-grupp):
– Årsrapport 2019 och 2020
– Resultat- och balansräkning för 2019 och 2020
– Revisorernas rapport för verksamhetså-ren 2019 och 2020 
– Styrelsens förslag till budget för 2021
– Eventuella motioner från medlemmar med styrelsens bearbetade förslag till årsmötets beslut
– Eventuella propositioner från styrelsen med förslag till årsmötets beslut
21-06-01 kl. 1900: Årsmöte för verksamhetsåren 2019 och 2020 genomförs online med ZOOM. Länk meddelas senare här och i FB-gruppen.