Stockholms Amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

OM FÖRENINGEN

”Kamratföreningen har till ändamål att utgöra en föreningslänk mellan nuvarande och förutvarande personal vid Amfibieregementet och dess föregångare, Stockholms kustartilleriförsvar, Vaxholms kustartilleriregemente och Vaxholms Artillerikår, i gemensam strävan till utbredd försvarsvilja för frihet och fred, till främjande av ett gott kamratskap samt till vårdande av nämnda förbands traditioner”

Vår verksamhet består av att 

  • arrangera aktiviteter för föreningens medlemmar såsom medlemsutflykter och pub-afton i strävan att bibehålla kontakten mellan dem som har varit och är aktiva vid regementet
  • ge ut tidningen Borg-Skum för att informera om föreningens aktiviteter, vad som händer vid regementet samt att återkoppla till regementets historia
  • arrangera, i samverkan med regementet, introduktionsresa för nyanställda som ett led i att upplysa om regementets historia
  • utgöra traditionsbevarare och kulturbärare av det som förknippas med Amfibieregementet och Stockholms Kustartilleriförsvar vilket vi gör genom att skriva om det i tidningen och här på hemsidan samt att bistå Amfibieregementet.
  • uppmärksamma prestationer vilket sker vid särskilda tillfällen/sammankomster som t.ex vid regementets jullunch och föreningens årsmöte
  • med stöd från Svenska Militära Minnesmärken (SvMM) vårda minnesmärken
  • medverka vid andra kamratföreningsträffar i syfte att utbyta erfarenheter
  • utgöra en del av veteranverksamheten.