Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

OM FÖRENINGEN

”Kamratföreningen har till ändamål att utgöra en föreningslänk mellan nuvarande och förutvarande personal vid Stockholms amfibieregemente och dess föregångare, Amfibieregementet, Stockholms kustartilleriförsvar, Vaxholms kustartilleriregemente och Vaxholms Artillerikår, i gemensam strävan till utbredd försvarsvilja för frihet och fred, till främjande av ett gott kamratskap samt till vårdande av nämnda förbands traditioner”

Vår verksamhet består av att 

  • arrangera aktiviteter för föreningens medlemmar såsom medlemsutflykter, pubafton, föredrag och möten i strävan att bibehålla kontakten mellan dem som har varit och är aktiva vid regementet
  • ge ut tidningen Borg-Skum för att informera om föreningens aktiviteter, vad som händer vid regementet samt att återkoppla till regementets historia
  • utgöra traditionsbevarare och kulturbärare inom ramen för traditionsvård av det som förknippas med regementet och Stockholms Kustartilleriförsvar. Vi gör det genom att skriva om det i tidningen och här på hemsidan, bistå regementet med råd samt arrangera, i samverkan med regementet, introduktionsresa för nyanställda som ett led i att upplysa om regementets historia 
  • uppmärksamma prestationer i form av tilldelning av utmärkelser vilket sker vid särskilda tillfällen/sammankomster som t.ex vid regementets jullunch och föreningens årsmöte
  • med stöd från Svenska Militära Minnesmärken (SvMM) vårda minnesmärken
  • medverka vid andra kamratföreningsträffar i syfte att utbyta erfarenheter
  • representera föreningen i SMKR – Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund
  • utgöra en del av veteranverksamheten.

Föreningen kommunicerar inom ramen för informationstjänst via följande kanaler: hemsidan, tidningen Borg-SkumFacebook och Instagram.

På hemsidan kan du läsa om föreningen, dess ändamål och verksamhet som bl.a. omfattar medlemsaktiviteter, tidningen Borg-Skum, minnesmärken, traditionshuset Vanheim etc. Här finner du också information av historisk karaktär som kan relateras till föreningen och försvaret av Stockholm samt länkar till andra kamratföreningar och organisationer. På hemsidan kan du även ansöka om medlemskap och kontakta föreningen.

Tidningen Borg-Skum, som ges ut fyra gånger per år, innehåller reportage kring aktuella händelser och berättelser från förr.

På vår Facebooksida och Instagram kan du följa våra aktiviteter och vad som händer runt föreningen på en mer daglig basis.