Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

OM FÖRENINGEN

”Kamratföreningen har till ändamål att utgöra en föreningslänk mellan nuvarande och förutvarande personal vid Amfibieregementet och dess föregångare, Stockholms kustartilleriförsvar, Vaxholms kustartilleriregemente och Vaxholms Artillerikår, i gemensam strävan till utbredd försvarsvilja för frihet och fred, till främjande av ett gott kamratskap samt till vårdande av nämnda förbands traditioner”

Vår verksamhet består av att 

  • arrangera aktiviteter för föreningens medlemmar såsom medlemsutflykter och pub-afton i strävan att bibehålla kontakten mellan dem som har varit och är aktiva vid regementet
  • ge ut tidningen Borg-Skum för att informera om föreningens aktiviteter, vad som händer vid regementet samt att återkoppla till regementets historia
  • arrangera, i samverkan med regementet, introduktionsresa för nyanställda som ett led i att upplysa om regementets historia
  • utgöra traditionsbevarare och kulturbärare av det som förknippas med Amfibieregementet och Stockholms Kustartilleriförsvar vilket vi gör genom att skriva om det i tidningen och här på hemsidan samt att bistå Amfibieregementet.
  • uppmärksamma prestationer vilket sker vid särskilda tillfällen/sammankomster som t.ex vid regementets jullunch och föreningens årsmöte
  • med stöd från Svenska Militära Minnesmärken (SvMM) vårda minnesmärken
  • medverka vid andra kamratföreningsträffar i syfte att utbyta erfarenheter
  • utgöra en del av veteranverksamheten.