Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

INFORMATIONSTJÄNST

Föreningen informerar och dialogiserar via följande kanaler: hemsidantidningen Borg-SkumFacebook och Instagram.

På hemsidan kan du läsa om föreningen, dess ändamål och verksamhet som bl.a. omfattar medlemsaktiviteter, tidningen Borg-Skum, minnesmärken, traditionshuset Vanheim etc. Här finner du också information av historisk karaktär som kan relateras till föreningen och försvaret av Stockholm samt länkar till andra kamratföreningar och organisationer. På hemsidan kan du även ansöka om medlemskap och kontakta föreningen.

Tidningen Borg-Skum, som ges ut fyra gånger per år, innehåller reportage kring aktuella händelser och berättelser från förr.

På vår Facebooksida och Instagram kan du följa våra aktiviteter och vad som händer runt föreningen på en mer daglig basis.