Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

GDPR

Uppdaterade medlemsvillkor och dataskydd enligt EU’s dataskyddslag

Personuppgifter

Vårt medlemsregister förvaltas av Föreningssupport som vi har ett avtal med vad gäller hantering av personuppgifter. Föreningssupport är vårt personuppgiftsbiträde.

Ett par styrelsemedlemmar samt kassören har tillgång till medlemsregistret.

Vi lämnar INTE dina uppgifter till andra.

Hur vi använder personuppgifter

Vi använder insamlad data för att adminstrera och kommunicera med medlemmar.  

Hur kontrollerar du dina personuppgifter?

I första hand kan du se dina uppgifter genom att logga in på Min sida.

Om du inte kommer åt Min sida kontaktar du oss på info@vapenbroderna.se

Vill du avsluta ditt medlemskap skickar du ett mejl till info@vapenbroderna.se och begär utträda ur föreningen.

Personuppgiftsansvarig:  

Kamratföreningen Vapenbröderna. Organisationsnummer 816400-1474

Kontakt: info@vapenbroderna.se

Personuppgiftsbiträden:

Här kan du läsa mer om vad som gäller avseende GDPR och vårt personuppgiftsbiträde: https://hjalp.foreningssupport.se/article/212-gdpr