Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

GDPR

Uppdaterade medlemsvillkor och dataskydd enligt EU’s dataskyddslag

Personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in namn, födelsedatum (ej personnummer), adress, telefon och e-mail (frivilligt) för Vapenbrödernas medlemsförteckning. Dessa data sparas på en lokal dator samt i pappersform i ett register hos personuppgiftsbiträde. Vi sparar och spårar INTE cookies. Vi lämnar INTE dina uppgifter till andra.

Hur vi använder personuppgifter

Vi använder insamlad data för att bedriva vår verksamhet.  Det betyder att vi levererar inbjudningar och information via post, e-mail-utskick och via publik hemsida samt Facebook.  En gång om året skickas det sammanlagda antalet medlemmar till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, SMKR. Personuppgifter lämnas inte ut i samband med detta.

Hur kontrollerar du dina personuppgifter?

Ta kontakt med Vapenbrödernas personuppgiftsbiträde (se namn och e-mail nedan). Vill du avsluta ditt medlemskap ska det göras skriftligen med din underskrift. Du får därefter en bekräftelse att ditt medlemskap har upphört.

När det gäller mailinglistan kan du när som helst själv säga upp eller ändra dina uppgifter via tjänsteleverantören Mailchimp.  Varje utskick avslutas med en länk där du själv kan administrera dina uppgifter. Om du inte själv kan hantera detta, kan du ta kontakt med Vapenbrödernas personuppgiftsbiträde.

Personuppgiftsansvarig:  

Kamratföreningen Vapenbröderna. Organisationsnummer 816400-1474

Personuppgiftsbiträden:

Kerstin Jältsäter, skattmästare. Kerstins e-mailadress är jaltis48@gmail.com.