Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

REPRESENTATION I SMKR

Föreningen har en representant i SMKR – Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund – och medverkar på så sätt att utveckla verksamheten med kamratföreningar. 

Information om SMKR finner du här