Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen
Aktuellt: Nu är det dags att anmäla sig till kamratföreningsträffen i Härnösand 24-27 augusti - mer information längre ned på sidan | Du har väl betalat årsavgiften? Hur att betala? --> se under fliken Medlemskap! | För mer information om kommande aktiviteter se längre ned på denna sida...

Välkomna till kamratföreningen Vapenbrödernas hemsida!

Stockholms amfibieregementes kamratförening

Sveriges äldsta militära kamratförening

Här finner du information om föreningen och vad vi gör, d.v.s. vår verksamhet, vilket beskrivs under OM FÖRENINGEN. Information om våra aktiviteter, minnesmärken, traditionshuset Vanheim och veteranverksamhet finner du under fliken VERKSAMHET. Tidningen Borg-Skum har en egen flik och här finns gamla nummer att ladda ner såväl som tider för presstopp och utgivning.

Är du intresserad av Kustartilleriet och dess utveckling till Amfibiekår med fokus på försvaret av Stockholm finns en hel del information om det under OM KA, SK/KA 1 och Amf. Här finns också hänvisning till litteratur och andra källor.

Under LÄNKAR har vi samlat hänvisningar till andra kamratföreningar, organisationer samt museer som vi ser relaterar till vår verksamhet.

Använd gärna formulären under KONTAKT om du vill kontakta oss eller MEDLEMSKAP om du vill ansöka om medlemskap. 

Vi hoppas att du ska finna vår hemsida informativ. Har du synpunkter, förslag eller vill bidra till att utveckla sidan får du gärna kontakta oss.

AKTUELLT

Två nya pod-avsnitt om KA

Nu har vi länkat till två nya och intressanta pod-avsnitt om KA som Militörhistoriska avdelningen vid FHS har gjort. Här finns alla avsnitten: https://vapenbroderna.se/mer-om-ka-och-kallor/

Läs mer »