Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen
Aktuellt: Nytt år och dags för att betala årsavgiften. Hur att betala? --> se under fliken Medlemskap! | Kallelse till årsmöte den 6 maj | För mer information om kommande aktiviteter se längre ned på denna sida...

Välkomna till kamratföreningen Vapenbrödernas hemsida!

Stockholms amfibieregementes kamratförening

Sveriges äldsta militära kamratförening

Här finner du information om föreningen och vad vi gör, d.v.s. vår verksamhet, vilket beskrivs under OM FÖRENINGEN. Information om våra aktiviteter, minnesmärken, traditionshuset Vanheim och veteranverksamhet finner du under fliken VERKSAMHET. Tidningen Borg-Skum har en egen flik och här finns gamla nummer att ladda ner såväl som tider för presstopp och utgivning.

Är du intresserad av Kustartilleriet och dess utveckling till Amfibiekår med fokus på försvaret av Stockholm finns en hel del information om det under OM KA, SK/KA 1 och Amf. Här finns också hänvisning till litteratur och andra källor.

Under LÄNKAR har vi samlat hänvisningar till andra kamratföreningar, organisationer samt museer som vi ser relaterar till vår verksamhet.

Använd gärna formulären under KONTAKT om du vill kontakta oss eller MEDLEMSKAP om du vill ansöka om medlemskap. 

Vi hoppas att du ska finna vår hemsida informativ. Har du synpunkter, förslag eller vill bidra till att utveckla sidan får du gärna kontakta oss.

”Kamratföreningen har till ändamål att utgöra en föreningslänk mellan nuvarande och förutvarande personal vid Amfibieregementet och dess föregångare, Stockholms kustartilleriförsvar, Vaxholms kustartilleriregemente och Vaxholms Artillerikår, i gemensam strävan till utbredd försvarsvilja för frihet och fred, till främjande av ett gott kamratskap samt till vårdande av nämnda förbands traditioner”

Föreningen kommunicerar via följande kanaler: hemsidan, tidningen Borg-Skum, Facebook och Instagram.

På hemsidan kan du läsa om föreningen, dess ändamål och verksamhet som bl.a. omfattar medlemsaktiviteter, tidningen Borg-Skum, minnesmärken, traditionshuset Vanheim etc. Här finner du också information av historisk karaktär som kan relateras till föreningen och försvaret av Stockholm samt länkar till andra kamratföreningar och organisationer. På hemsidan kan du även ansöka om medlemskap och kontakta föreningen.

Tidningen Borg-Skum, som ges ut fyra gånger per år, innehåller reportage kring aktuella händelser och berättelser från förr.

På vår Facebooksida och Instagram kan du följa våra aktiviteter och vad som händer runt föreningen på en mer daglig basis.

AKTUELLT

Pubafton den 18 april på FHS

Vapenbrödernas pubafton genomförs i mässen på Försvarshögskolan, FHS, Drottning Kristinas väg, tisdagen 18 april, kl. 16:30–21:00.Anmälan sker till övlt Anders Bohman på e-mail anders.bohman@fhs.se där

Läs mer »

Två nya pod-avsnitt om KA

Nu har vi länkat till två nya och intressanta pod-avsnitt om KA som Militörhistoriska avdelningen vid FHS har gjort. Här finns alla avsnitten: https://vapenbroderna.se/mer-om-ka-och-kallor/

Läs mer »