Stockholms Amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Regementet byter namn

Den 1 oktober 2021 återuppstår Amf 4 på västkusten och benämns Älvsborgs Amfibieregemente. Samtidigt ändras benämningen på Amfibieregementet på Berga till Stockholms Amfibieregemente (Amf 1).

Läs mer »

Höstmöte den 28 oktober 2021

Traditionsenligt höstmöte genomförs den 28 oktober 2021. Denna gång förläggs mötet ombord på Segelkronan förtöjd vid Östra Brobänken på Kastellholmen.  För mer info klicka på

Läs mer »

Välkomna till kamratföreningen Vapenbrödernas hemsida!

Stockholms Amfibieregementes kamratförening

Sveriges äldsta militära kamratförening

Här finner du information om föreningen och vad vi gör, d.v.s. vår verksamhet, vilket beskrivs under OM FÖRENINGEN. Information om våra aktiviteter, minnesmärken, traditionshuset Vanheim och veteranverksamhet finner du under fliken VERKSAMHET. Tidningen Borg-Skum har en egen flik och här finns gamla nummer att ladda ner såväl som tider för presstopp och utgivning.

Är du intresserad av Kustartilleriet och dess utveckling till Amfibiekår med fokus på försvaret av Stockholm finns en hel del information om det under OM KA, SK/KA 1 och Amf. Här finns också hänvisning till litteratur och andra källor.

Under LÄNKAR har vi samlat hänvisningar till andra kamratföreningar, organisationer samt museer som vi ser relaterar till vår verksamhet.

Använd gärna formulären under KONTAKT om du vill kontakta oss eller MEDLEMSKAP om du vill ansöka om medlemskap. 

Vi hoppas att du ska finna vår hemsida informativ. Har du synpunkter, förslag eller vill bidra till att utveckla sidan får du gärna kontakta oss.

”Kamratföreningen har till ändamål att utgöra en föreningslänk mellan nuvarande och förutvarande personal vid Amfibieregementet och dess föregångare, Stockholms kustartilleriförsvar, Vaxholms kustartilleriregemente och Vaxholms Artillerikår, i gemensam strävan till utbredd försvarsvilja för frihet och fred, till främjande av ett gott kamratskap samt till vårdande av nämnda förbands traditioner”

Föreningen kommunicerar via följande kanaler: hemsidan, tidningen Borg-Skum, Facebook och Instagram.

På hemsidan kan du läsa om föreningen, dess ändamål och verksamhet som bl.a. omfattar medlemsaktiviteter, tidningen Borg-Skum, minnesmärken, traditionshuset Vanheim etc. Här finner du också information av historisk karaktär som kan relateras till föreningen och försvaret av Stockholm samt länkar till andra kamratföreningar och organisationer. På hemsidan kan du även ansöka om medlemskap och kontakta föreningen.

Tidningen Borg-Skum, som ges ut fyra gånger per år, innehåller reportage kring aktuella händelser och berättelser från förr.

På vår Facebooksida och Instagram kan du följa våra aktiviteter och vad som händer runt föreningen på en mer daglig basis.