Stockholms Amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

MEDLEMSKAP

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP
och andra medlemsärenden

Vem kan bli medlem?

Enligt föreningens stadgar: ”För att kunna bli medlem fordras, om inte styrelsen i särskilda fall bestämmer annorlunda, att vid i § 1 nämnda förband […nuvarande och förutvarande personal vid Amfibieregementet och dess föregångare, Stockholms kustartilleriförsvar, Vaxholms kustartilleriregemente och Vaxholms Artillerikår…] vara i tjänst eller ha tjänstgjort som fast anställd, värnpliktig eller innehar eller innehaft annan tillfällig befattning eller är/har varit anställd vid Marinbasen eller FMLOG på Berga/Muskö verkande för Amf 1

Hur gör jag för att bli medlem?

Fyll i formuläret här till höger med dina uppgifter och klicka på ”Skicka anmälan”

Därefter betalar du in medlemsavgiften 200:- (familjemedlem 100:-) genom att antingen Swisha till 123 435 29 28 eller sätt in på föreningens bankgiro 473-0537. Ange ditt namn och födelsedatum som betalningsreferens!

Observera att du måste betala in medlemsavgiften och ansöka om medlemskap samt uppfylla kraven för medlemskap för att bli antagen.

Hur betalar jag in medlemsavgiften?

Två sätt:

1. Swisha till 123 435 29 28 eller

2. Insättning på föreningens bankgiro 473-0537.

I båda fallen måste du ange ditt namn och födelsedatum som betalningsreferens!

Använd endast detta formulär för ansökan om medlemskap, utträde ur föreningen eller adressändring.
Samtliga fält är obligatoriska