Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

MEDLEMSKAP

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP
och andra medlemsärenden

Vem kan bli medlem?

Enligt föreningens stadgar: ”För att kunna bli medlem fordras, om inte styrelsen i särskilda fall bestämmer annorlunda, att vid i § 1 nämnda förband […nuvarande och förutvarande personal vid Amfibieregementet och dess föregångare, Stockholms kustartilleriförsvar, Vaxholms kustartilleriregemente och Vaxholms Artillerikår…] vara i tjänst eller ha tjänstgjort som fast anställd, värnpliktig eller innehar eller innehaft annan tillfällig befattning eller är/har varit anställd vid Marinbasen eller FMLOG på Berga/Muskö verkande för Amf 1

Hur gör jag för att bli medlem?

Fyll i formuläret här till höger med dina uppgifter och klicka på ”Skicka anmälan”

Därefter betalar du in medlemsavgiften 200:- (familjemedlem 100:-) genom att antingen Swisha till 123 435 29 28 eller sätt in på föreningens bankgiro 473-0537. Ange ditt namn och födelsedatum som betalningsreferens!

Observera att du måste betala in medlemsavgiften och ansöka om medlemskap samt uppfylla kraven för medlemskap för att bli antagen.

Medlemsavgifter

Ordinarie medlem: 200:-/år
Familjemedlem: 100:-/år
Ständig medlem betalar en administrativ avgift om 100:-/år

Hur betalar jag in medlemsavgiften?

Två sätt:

1. Swisha till 123 435 29 28 eller

2. Insättning på föreningens bankgiro 473-0537.

I båda fallen måste du ange ditt namn och födelsedatum som betalningsreferens!

Använd endast detta formulär för ansökan om medlemskap, utträde ur föreningen eller adressändring.
Samtliga fält är obligatoriska