Stockholms Amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

STYRELSEN

Styrelsens aktiviteter under 2020

Styrelsemöte: 14/1, 18/2, 17/3, 14/4, 19/5, 16/6, 18/8, 14/9, 13/10, 17/11, 15/12

Representantskap: SMKR 21-22/4, KA Kamratföreningsträff i Göteborg 11-13/9

Ordinarie ledamöter

Ordförande

Hans Granlund

1. vice ordförande tillika klubbmästare

Staffan Vestin

Staffan är föreningens Veteran & Anhörigsamordnare

2. vice ordförande

Örjan Möller

Sekreterare

Tommy Aasa

Redaktör

Hans-Jochen Seifert

Skattmästare

Marie Wall

Webredaktör

Carl von Gerber

Kontaktperson för föreningsmedlemmar

Per Brännhammar

Ordinarie ledamot tillika Amf 1 representant

Lars Lindblom 

Ordinarie ledamot

Leif Eriksson

Ordinarie ledamot

Lars-Inge Pettersson

Ordinarie ledamot

Magnus de Jong

Ordinarie ledamot

Sven-Åke Wickström

Ordinarie ledamot

Patrik Holmlin

Ordinarie ledamot

Vakant

Suppleanter

Claes-Arne Sunnman

Fredrich Sperling 

Jan Fredriksson

Peter Thomelius

Revisorer

Håkan Söderlindh

Rickard Askstedt

Revisorssuppleant Christer Sandström

Valberedning

Göran Matsson

Anders Bohman

Vakant