Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

STYRELSEN

Styrelsens aktiviteter under 2022

Styrelsemöte 2022: 18/1

Representantskap: 

Kamratföreningsträff i Göteborg 2-4/9 2022

Ordinarie ledamöter

Ordförande

Hans Granlund

1. vice ordförande tillika klubbmästare

Staffan Vestin

2. vice ordförande

Örjan Möller

Sekreterare

Tommy Aasa

Redaktör

Victor Persson

Skattmästare

Marie Wall

Webredaktör

Carl von Gerber

Kontaktperson för föreningsmedlemmar

Per Brännhammar

Ordinarie ledamot tillika Amf 1 representant

Lars Lindblom 

Ordinarie ledamot

Hans-Jochen Seifert

Ordinarie ledamot

Leif Eriksson

Ordinarie ledamot

Magnus de Jong

Ordinarie ledamot

Sven-Åke Wickström

Ordinarie ledamot

Patrik Holmlin

Ordinarie ledamot

Lars-Inge Pettersson

Suppleanter

Claes-Arne Sunnman

Fredrich Sperling 

Jan Fredriksson

Peter Thomelius

Revisorer

Håkan Söderlindh

Rickard Askstedt

Revisorssuppleant Christer Sandström

Valberedning

Göran Matsson

Anders Bohman
070-5825319

Vakant