Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

STYRELSEN

Styrelsens aktiviteter under 2023

Styrelsemöte 2023: 14/2, 14/3, 11/4, 6/6, 9/6, 13/6, 22/8, 19/9, 17/10, 21/11, 

Representantskap: 

Kamratföreningsträff i Härnösand 24-27 augugusti 2023 – genomfört

Styrelsen

Ordinarie ledamöter

Ordförande: Hans Granlund
1.vice ordf: Anders Enström
2.vice ordf: Örjan Möller

Skattmästare: Marie Wall
Sekreterare: Magnus de Jong
Redaktör: Victor Persson
Ledamot: Carl von Gerber
Ledamot: Lars Inge Pettersson
Ledamot: Per Brännhammar
Ledamot: Irene Clement
Ledamot: Patrik Holmlin
Ledamot: Svenåke Wickström
Ledamot: Leif Eriksson
Ledamot: Caroline Cordshagen
Ledamot: Jan Fredriksson

Suppleanter

Peter Thomelius
Peter Brynger

Revisorer

Staffan Vestin
Tommy Aasa

Revisorssuppleant Christer Sandström

Valberedning

Göran Mattsson
Anders Bohman – 070-5825319
Fredrich Sperling