Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

STYRELSEN

Styrelsens aktiviteter under 2022

Styrelsemöte 2022: 18/1

Representantskap: 

Kamratföreningsträff i Göteborg 2-4/9 2022

Ordinarie ledamöter

Ordförande

Hans Granlund

1. vice ordförande tillika klubbmästare

Staffan Vestin

2. vice ordförande

Örjan Möller

Sekreterare

Tommy Aasa

Redaktör

Victor Persson

Skattmästare

Marie Wall

Webredaktör tillika Amf 1 repr.

Carl von Gerber

Kontaktperson för föreningsmedlemmar

Per Brännhammar

Ordinarie ledamot

Jan Fredriksson

Ordinarie ledamot

Hans-Jochen Seifert

Ordinarie ledamot

Leif Eriksson

Ordinarie ledamot

Magnus de Jong

Ordinarie ledamot

Sven-Åke Wickström

Ordinarie ledamot

Patrik Holmlin

Ordinarie ledamot

Lars-Inge Pettersson

Suppleanter

Peter Thomelius

Peter Brynger

Revisorer

Håkan Söderlindh

Rickard Askstedt

Revisorssuppleant Christer Sandström

Valberedning

Göran Matsson

Anders Bohman
070-5825319

Fredrich Sperling