Vaxholms Kustartilleriregementes och Amfibieregementets

KAMRATFÖRENINGEN VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

STYRELSEN

Styrelsens aktiviteter under 2020

Styrelsemöte: 14/1, 18/2, 17/3, 14/4, 19/5, 16/6, 18/8, 15/9, 13/10, 17/11, 15/12

Representantskap: SMKR 21-22/4, KA Kamratföreningsträff i Göteborg 11-13/9

Ordinarie ledamöter

Ordförande

Hans Granlund

Vice ordförande 1 tillika klubbmästare

Staffan Vestin

Staffan är föreningens Veteran & Anhörigsamordnare

Vice ordförande 2

Leif Eriksson

Sekreterare

Tommy Aasa

Redaktör

Hans-Jochen Seifert

Skattmästare

Kerstin Jältsäter

Webredaktör

Carl von Gerber

Kontaktperson för föreningsmedlemmar

Per Brännhammar

Ordinarie ledamot tillika Amf 1 representant

Lars Lindblom 

Ordinarie ledamot

Marie Wall

Ordinarie ledamot

Lars-Inge Pettersson

Ordinarie ledamot

Magnus de Jong

Suppleanter

Claes-Arne Sunnman

Fredrich Sperling (Amf 1 representant)

Anders Joninger

Örjan Möller

Peter Fagrell

Revisorer

Håkan Söderlindh

Michael Moberg

Revisorssuppleant Christer Sandström

Valberedning

Göran Matsson

Anders Bohman