Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

STYRELSEN

Styrelsen

Styrelse, revisorer och valberedning med suppleanter enligt nedan efter beslut vid ordinarie årsmöte som ägde rum den 5 maj 2024 på Berga 

Ordinarie ledamöter

Ordförande: Hans Granlund
1.vice ordf: Anders Enström
2.vice ordf: Örjan Möller

Skattmästare: Marie Wall
Sekreterare: Magnus de Jong
Redaktör: Victor Persson
Ledamot: Carl von Gerber
Ledamot: Lars Inge Pettersson
Ledamot: Per Brännhammar
Ledamot: Irene Clement
Ledamot: Svenåke Wickström
Ledamot: Jan Fredriksson
Ledamot: Leif Eriksson
Ledamot: Caroline Cordshagen
Ledamot: Fredrik Brunnström

Suppleanter

Peter Thomelius
Peter Brynger

Revisorer

Staffan Vestin
Tommy Aasa

Revisorssuppleant Christer Sandström

Valberedning

Göran Mattsson
Anders Bohman – 070-5825319
Fredrich Sperling