Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

VETERAN

Aktuell information om innebörden av veteran finns hos Försvarsmakten. Ta gärna del av den informationen både för dig som är veteran, för dig som är på väg att bli och för anhöriga.

Föreningens veteran- och anhörigsamordnare är styrelseledamot och vice ordförande Örjan Möller.

Här har vi samlat de grundläggande dokumenten som styr veteranverksamheten i Sverige och Försvarsmakten. 

Du hittar också den policy som vi i kamratföreningen har i dessa hänseenden.