Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

MER OM KA OCH KÄLLOR

Här har vi samlat information om källor såsom litteratur, hemsidor och filmer som kan relateras till Kustartilleriet med inriktning mot försvaret av Stockholm.  För museer hänvisar vi till vår sida Länkar

Filmer

Kustartilleriet under 100 år - En bildkavalkad
Amfibiekåren 2004 En del av Marinen
KUSTARTILLERIET - en film om de fasta artillerisystemen
Båtchef vid Kustartilleriet 1964
Eld ur berget, 1964
KA fasta spärrbataljon, 1969
Kustartilleriets rörliga spärrbataljon
Kusten, 1977
Kustjägare, 1960
Skogsmatros blir amfibiesoldat, 1963
Svenskt kustartilleri av idag, 1950
Vårt svenska kustartilleri, 1957

Podsändning

Militärhistoriska avdelningen vid Försvarshögskolan har påbörjat att projekt som handlar om Kustartilleriets historia. Vi har fått möjligheten att ta del av podsändningarna och publicerar länkarna allteftersom de blir tillgängliga.

Klicka på titeln för att komma till sändningen.

Avsnitt 1: Från Fredriksborg till Myttingelinjen: Försvaret av Stockholm och Mälarens inlopp

Fredrik Eriksson lämnar ingen möda ospard när han tar Piotr Wawrzeniuk på en långpromenad vid Oxdjupet och Kodjupet vid Stockholms inlopp. Fredrik berättar hur geopolitiska och teknologiska förändringar påverkat planeringen av, och uppförandet av, en mängd vackra fortifikationsobjekt, liksom hur taktik anpassades. Podcasten är den första i en serie där kustartilleriets historia skildras, och där de bägge höglärda uppmanar allmänheten att iaktta en aktivare livsstil. Njut av en lärorik och kalorifattig podcast från militärhistoria på Försvarshögskolan!

Avsnitt 2: Försvaret av Södertäljes inlopp

Fredrik Eriksson och Piotr Wawrzeniuk gör en dagsutflykt till Mörkö och Södertörn. I denna del av podcastserien om kustbefästningarnas och kustartilleriets historia berättar den höglärde Eriksson om hur försvaret av inloppet till Södertälje organiserades över tid

Avsnitt 3: Rikets hjärta försvaras: kustartilleriet från dess skapande till andra världskriget

Fredrik Eriksson berättar hur planeringen och uppbyggnaden av kustartilleriet följde den geopolitiska och militärtekniska utvecklingen från förra sekelskiftet till andra världskriget

Avsnitt 4: Havsbandslinjen och försvaret av Stockholms skärgård under andra världskriget

I denna fjärde del av vår serie om kustartilleriet vadar Fredrik Eriksson ut i vattnet vid Årsta havsbad för att berätta om varför, när och hur Havsbandslinjen uppfördes. Han vänder oförtröttligt på varje sten, och tar upp politiska och militärtekniska processer, liksom beredskapstidens utmaningar. Slutligen kommer redaktörerna med tips om lämpliga aktiviteter

Avsnitt 5: Kustartilleri på västkusten

Fredrik Eriksson blickar ut över Göta Älvs mynning och berättar om kustartilleriets utveckling på västkusten. Piotr Wawrzeniuk låter sig förtrollas medan blandad fartygsflora glider förbi.”

Avsnitt 6: Att försvara en ö: Gotland

Fredrik Eriksson berättar om hur man sedan 1600-talet tid har planerat för Gotlands försvar, om dess kustartilleri, förband och försörjning.”

Litteratur

Vi har samlat lite litteratur som kan relateras till Kustartilleriet och Stockholms Kustartilleriförsvar. Föreningen har inget eget bibliotek eller någon litteratur till försäljning utan man får söka på nätet, t.ex. Bokbörsen, Antikvariat.net,  eller vända sig till utgivaren. I det fall det finns en hänvisning har vi länkat till det. 

Allan Cyrus, chef för Vaxholms kustartilleriregemente (KA 1) 1940–1947 samt grundare av Vaxholms fästnings museum, bibliografi finns här 

Kustartilleriets traditioner

På initiativ av generallöjtnant (PA) Lars. G. Persson har Sten Munck af Rosenschöld, med lite grafisk formgivning av Olle Neckman, tagit fram en liten bok baserad på Jean-Carlos Danckwardts skrift från 1992 om KA-Traditioner. 

Generalmajor Anders Fredrik Centerwall – Kustartilleriets skapare
Åsard B. 1962​

En bok om Kustartilleriets grundare och förste chef. Avsikten med arbetet var att uppmärksamma hans gärningar i syfte att ge honom den plats i historien som han förtjänar.

Kustförsvar – Från kustbefästningar till amfibiekår
Försvarsmakten MTK. 2002

En minnesbok över Kustartilleriet under 1900 talet som gavs ut i samband med 100-års jubileet. 

Kustartilleriet sjuttiofem år – En bildkavalkad
Kustartilleriklubben. 1977

Gavs ut 1977 i samband med firandet av KA 75 år.
Redaktörer Lars-Göran Persson och Lennart Stålhandske

Kungliga Kustartilleriet 1902-1952
Cyrus A. 1952

Vapenslagets historia utgivna av Kustartilleriinspektionen med anledning av Kungl Kustartilleriets femtioåriga tillvaro som självständigt vapenslag. Utarbetad av överste Allan Cyrus.

300 år av försvarsansträngning
Sobèus U. 1997​

En efterföljare till boken Försvaret av Stockholms skärgård 1914-1935.

Kartor till 300 år av försvarsansträngning
Sobèus U. 1997

Kartor och skisser till 300 år av försvarsansträngning

Försvarsanläggningar i Stockholms skärgård
Sobèus U. 1998

En direkt följd av tidigare utgivna böcker ”Försvaret av Stockholms skärgård 1914-1935” och ”300 år av försvarsansträngningar”.

Kartor till Försvarsanläggningar i Stockholms skärgård
Sobèus U. 1998

Kartor till Försvarsanläggningar i Stockholms skärgård

Havsbandslinjen i Stockholms skärgård 1933–1945
Sobèus U. 2000

Boken beskriver bakgrunden till och utbyggnaden av Havsbandslinjen. I en separat bok presenteras kartor och ritningar.

Kartor till Havsbandslinjen i Stockholms skärgård 1933–1945
Sobèus U. 2000

Kartor och ritningar till boken Kartor till havsbandslinjen i Stockholms skärgård 1933–1945

Försvaret av Stockholms skärgård 1914-1935
Sobèus U. 1995

Det hela började med en 12 cm kanon som hade tillhört Vaxholms fästning 1914-39. Vaxholms fästningsmuseum fick den i gåva av GK/KA3. 

Stockholms Kustartilleriförsvar 1914-2000​
Wahlund A. 

En guide till det fasta sjöfrontsartilleriet i Stockholms skärgård.
Boken finns att köpa här

Kustartilleriet i Sverige under andra världskriget
Danckwardt J-C. ​

En dokumentation över Kustartilleriets krigsorganisations utveckling under beredskapsåren och fram till 60-talet.

Det Svenska Kustartilleriet
Bertil Larsson, 1956 

En exposé över KA uppgifter, uppbyggnad och verksamheter kort efter 50 års jubiléet.

Det rörliga svenska kustartilleriet 1902–1945
Sobèus U. 2006

En stor del av boken ägnas åt det rörliga kustartilleriets utveckling från hästanspänt till motoriserat och beskriver anskaffningsprocesserna för 15,2 cm och 21 cm batterierna, deras krigsorganisering och grupperingsplatser.

Svenskt rörligt kustartilleri; Förband och materiel
Munck af Rosenschöld S. 2006

Boken behandlar utvecklingen av rörligt kustartilleri från motoriseringen fram till nedläggning. Författare är Sten Munck af Rosenschöld. 

Batterierna på Landsort
Hansson L A.​

En broschyr på 16 sidor gjord av Lars A Hansson. Den försäljs vid besök på 12/70 pjäsen och kan även beställas hos www.bunkertours.se

ERSTA
Hansson L och Hansson L A. 2008​

En historik över fast 12 cm kustartilleribatteri m/70. Boken innehåller även en motsvarande historik över utvecklingen och anskaffning av 7,5 cm batterier M/57. Utgiven 2008 av Bunkertours, www.bunkertours.se

Femörefortet, Bråvikens lås
Dahlman L. 2016 

Boken Femörefortet Bråvikens lås är en helt unik bok om Femörefortet, försvaret av Oxelösund-Bråvikenområdet från forntid till nutid och det svenska kustförsvaret. Boken innehåller ett mycket stort antal bilder, ritningar och kartor. En bok om kustförsvar, ubåtsjakt och om en tidskapsel från Kalla krigets mest kalla tid. 154 sidor 21×22 cm, rikt ill, kart. Läs mer om boken här:  femorefortet.se

Tornautomatbatteri 10,5 cm M/50
Hansson L A et al. 2019 ​

Boken beskriver utvecklingen och tillkomsten av de tre batterier av denna typ som byggdes inom SK under 1960-talet med särskild tonvikt på batteri Arholma, där en pjäs idag finns bevarad som museum. Författare är Lars A. Hansson m.fl.

Bunkerboken​
Eriksson T, Olsson A. 2011

Hundra år av svenska kustbefästningar, författare Tim Eriksson och Alexander Olsson, senare Wahlund. Den beskriver befästningar och batterier från hela Sverige från perspektivet inlopp. De inlopp och förband ur SK som ingår är: Vaxholm, Siarö, Landsort, Askö, Järflotta, Utö, Korsö och Arholma och ger även allmänna översikter över olika förbandstyper. Utgiven av Fort & Bunker 2011.

Kustartilleriets Luftvärn i Stockholms skärgård 1933-1945​
Sobèus U. 2003 ​

Kustartilleriets luftvärn i Stockholms skärgård 1933–1945. Boken beskriver alla lv-förband under beredskapen 39 – 45. En stor del ägnas åt luftvärnet vid Flottans krigsankarplatser och baser. 

Solen skiner alltid över en kustartillerist
Askelin J-I. 2007

Boken inleds med historik över kustartilleriet och fortsätter med beredskapen, Ersta-pjäsen, avvecklingen och fort som bevaras. Författare är Jan-Ivar Askelin, foto Martin Nauclér. 

Sjöminan under kalla kriget
Wigert L (red.) 2012​

Boken innehåller operativa och taktiska aspekter på utnyttjande av okontrollerbara och kontrollerbara minsystem, där Kustartilleriets minsystem och ubåtsskyddssystem utgör en stor del. Redaktör: Lars Wigert. 

Kustjägarna 50 år – ett halvt sekel i vaksamhet​
Sällskapet Kustjägarveteranerna. Carlsson C (red). 2006

En jubileumsbok i samband med firandet av KJ 50 år. Förord av ÖB Håkan Syrén.

Kustjägarna – 60 år av utveckling, ubåtsjakt och internationella insatser
Sällskapet Kustjägarveteranerna. Hesselman F (red). 2016

Boken beskriver miljön för kustjägarna. Utvecklingen från Amfibiekommittén och KA fartygsutredning. Organisationer som funnits såsom Kj komp 1970, 1990 och perioden 2000 – 2016. Berättelser om händelser där KJ-förbanden har varit insatta. KJ-förbandens roll i amfibiebataljonerna. Boken ger också en god inblick i amfibieförbandens utveckling över tid.

Vaxholm och fästningen – Några historiska bilder från en liten stad​
Jarneberg E (red). 1991

En sammanställning av Föreningen Vaxholms Fästnings Musei Vänner. Historiska bilder från ett samhälle vars invånare under mer än 400 år bokstavligen levt i skuggan av en fästning

Kulturmiljöinventering av f.d.
Kustartilleriregemente KA 1
vid Oscar Fredriksborg på Rindö, Vaxholm
Vasallen och Nyréns Arkitektkontor 2007. 

I samband med att KA 1 regementsområde övertogs av Vasallen AB genomfördes en kulturmiljöinventering av regementsområdet. I den finns det en del historiskt intressant information. 

Klicka här för att läsa dokumentet

Vaxholms Fästnings Museum och Vaxholms Fästnings Musei Vänner Årsbok ​
VFM och VFMV. Flera årgångar

Ett exempel på årsbok som ges ut av Vaxholms Fästnings Museum och Vaxholms Fästnings Musei Vänner

Årsböcker kan beställas här.

Tidskrift för Kustartilleriet
KAC, KAS, AmfSS

En tidskrift om aktuella ämnen som berörde Kustartilleriet. Tidningen gavs ut med flera nummer per år under perioden 1943-2000.

Skärgårdsflottan – uppbyggnad, militär användning och förankring i det svenska samhället 1700-1824
Norman H (red.). 2.a uppl. 2012

Antologin Skärgårdsflottan behandlar frågor kring fartygens utveckling, flottans bemanning och stridstaktik samt dess krigsansträningar.

Studier över Svenska Skärgårds-Flottans Historia, Krigssätt och användandet vid Sveriges Försvar​
Af En infanteri Officer

Föregångare till det rörliga kustartilleriet och sedermera Amfibieförbanden 

Svenska Skärgårdsflottan 1756-1791
Nikola O. Faksimilutgåva av originalet 1933

Den finländske historikern Oscar Nikulas doktorsavhandling. Beskriver 1700-talets svenska militära historia och den avgörande rollsom den finländska skärgården spelade i denna. Analys av en militär organisation som går från övergripande strategiska och militärpolitiska frågor, fortsätter med administration, personal, teknikutveckling och materialanskaffning och slutligen ger en kortfattad avvägd framställning av hur organisationen opererade under ett krig.

Svenska Amfibieförband – Lyx eller nödvändighet?
Lennart Wockatz, Bertil Stjernfelt. 1955

Framsynta företrädare som i stort beskriver vår nuvarande verksamhet. Många intressanta förslag vad avser taktik, organisation och utrustning. Ett applikatoriskt exempel avslutar boken.

Alarm i Atlantvallen
Bertil Stjernfelt. Hörsta Förlag AB 1953. 

Första vetenskapliga arbetet av en svensk officer som analyserar de avgörande faserna i andra världskriget. 
Beskrivningar av uppbyggnad av försvarssystemen, rivaliteten mellan flottans och arméns KA samt händelsebeskrivningar inför och under D dagen. Intervjuer med tyska deltagare m.fl. Många grundläggande slutsatser inför uppbyggnaden av det kustartilleri som vi avvecklade för 20 år sedan.Användes som lärobok på Kgl Sjökrigsskolan på 60- och 70 talet.
Bertil Stjernfelt var kapten vid Kustartilleriet.

Alarm i Atlantvallen, nyutgåva.
Bertil Stjernfelt, SMB.

Nyutgåva genom SMB. 

Svenska Marinens högre chefer 1700–2005 ​
Kjellander R. 2007

Denna bok innehåller chefsbiografier och befattningsöversikter där CV för alla chefer i marinen finns förtecknade. Författare är Rune Kjellander som producerat motsvarande böcker avseende Armén och Flygvapnet

Hemsidor

Under uppdatering. Se även under LÄNKAR där du finner hänvisning till bl.a. museer

Sveriges Militärhistoriska Arv

Om Amfibiekåren på Wikipedia

Tidningen Militärhistoria

Förlaget Fort & Bunker

Inriktningen är militärhistoria under modernare tid (1870 – ) och med tyngdpunkten på fortifikation och moderna befästningar. Ger även ut tidningen Fort & Bunker