Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

Pubafton 6 maj på FHS

Vapenbrödernas pubafton genomförs i mässen på Försvarshögskolan, FHS, Drottning Kristinas väg, måndagen 6 maj , kl 1700-2100. Anmälan sker till övlt Anders Bohman på mejl anders.bohman@fhs.se där ni tydligt ska ange personnummer, förnamn och efternamn. Ni ska medta legitimation och vara beredda att, vid anmodan, uppvisa legitimationen för vaktpersonalen.

Inpassering sker via huvudentrén. Byggnaden kan vara stängd för allmänheten med hänsyn till rådande säkerhetsläge. Vapenbröder anställda vid FHS biträder med insläpp genom huvudentrén och vidare in till mässen. Även utsläpp sker genom biträde av FHS anställda. Om ingen grindvakt är på plats ska ni ringa Anders Bohman på mobiltelefon 070 582 53 19.