Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

Välkommen att fira Vapenbröderna 125 år och delta i kamratföreningsträff 16-18 augusti på Berga

Härmed inbjuds till 2024 års Kamratföreningsträff samt högtidlighållandet av Vapenbrödernas 125-årsjubileum den 16–18 augusti på Berga.

Temat i år är Stockholms amfibieregementes framtid och utvecklingen av krigsförbanden 2. amfibiebataljonen och 2. marina basbataljonen, högtidlighållandet av vår kamratförening Vapenbrödernas 125-årsjubileum samt, inte minst, allmän försystring och förbrödring kamratföreningarna emellan.

Vid träffen deltager utöver Vapenbröderna kamrater från KA 2, KA 3, Amf 4 och KA 5 kamratföreningar. På kvällen är det jubileums- och kamratföreningsmiddag. Söndag morgon ägnas åt återställning och hemtransport.

PROGRAMMET I STORT

Fredag eftermiddag sker ankomst till Amf 1/Berga och inkvartering följt av grillmiddag på kväll. Under lördagen är det genomgångar och materielförevisningar. På eftermiddagen genomförs en ceremoni för högtidlighållandet av Vapenbröderna 125-år.

TRE ANMÄLNINGSALTERNATIV

För deltagande krävs betalt medlemskap i Vapenbröderna för 2024.

Alternativ 1 – Följer evenemanget från fredag till söndag vilket omfattar grillbuffe, två frukostar, en lunch samt jubileumsmiddag. Möjlighet att medfölja busstransport till och från Berga kommer erbjudas.

Alternativ 2 – Följer evenemanget från lördagen vilket omfattar en lunch, jubileumsmiddag samt frukost. Möjlighet att medfölja busstransport till och från Berga kom mer erbjudas.

Alternativ 3 –  Deltar endast under lördagen vilket omfattar lunch och jubileumsmiddag. Möjlighet att medfölja buss transport till och från Berga kommer erbjudas.

Om du ser eller har behov av andra alternativ för deltagande och ordnar egen transport, vänligen kontakta Vapenbröderna på info@vapenbroderna.se så får vi se hur vi kan lösa ut det.

TRANSPORTER OCH BOENDE

För dem som bor i Stockholm och Vaxholm kommer det att anordnas busstransport (Vaxholm-Stockholm-Berga ToR).
Boende kommer erbjudas i logement motsvarande.

KOSTNAD

Vi denna tidnings pressläggning pågår beräkning av kostnader och planering av programmet i detalj. Vi uppdaterar information om evenemanget på den här sidan.

Observera att det ej går att bara dyka upp utan föranmälan och registrering.

Anmäl ditt intresse så snart som möjligt till info@vapenbroderna.se Betalning måste vara oss tillhanda senast 3 juni (vi återkommer med besked om kostnaden när den är fastställd). I anmälan anges:

  • Namn och Personnummer
  • Telefonnummer
  • Eventuella matallergier
  • Eventuella övriga begränsningar/önskemål

Svar på frågor m.m. e-post: info@vapenbroderna.se

Varmt välkomna önskar Vapenbrödernas styrelse