Veteranverksamheten

Veteranverksamheten

Under denna meny hittar du de grundläggande dokument som styr veteranverksamheten i Sverige och Försvarsmakten. Du hittar också den policy som vi i kamratföreningen har i dessa hänseenden.

Klicka här för att få upp slutbetänkandet förVeteransoldatutredningen-SOU 2008:91″.

Klicka här för att få upp “Utredningen om Försvarsmaktens stöd till kamratföreningar”.

Klicka här för att få upp Försvarsmaktens skrivelse “Försvarsmaktens handlingsplan för stöd till veteraner”.

Klicka här för att få upp en PM, “SMKR och Fredsbaskrarna påbörjar samarbete”, om hur Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund och Fredsbaskrarnas samarbete ska börja formas avseende veteranstödet.