Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

Vår verksamhet med anledning av Covid-19

För tillfället har vi pausat alla aktiviteter som innebär fysisk närvaro. Vi har planer att återuppta aktiviteterna så snart det blir möjligt. Om detta kommer vi informera om här på hemsidan och på vår Facebook-sida.

Vi ger fortfarande ut tidningen Borg-Skum och vi har planerat för att genomföra digitlat årsmöte 2021 den 1 juni kl 1900