Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

Podsändning om Kustartilleriets historia

Militärhistoriska avdelningen vid Försvarshögskolan har påbörjat att projekt som handlar om Kustartilleriets historia. Vi har fått möjligheten att länka till podsändningarna och publicerar länkarna allteftersom de blir tillgängliga. Länkar till avsnitten finns här: Historik/Mer om KA och källor