Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

Ny bok om Kustartilleriets traditioner

På initiativ av generallöjtnant (PA) Lars. G. Persson har Sten Munck af Rosenschöld, med lite grafisk formgivning av Olle Neckman, tagit fram en liten bok baserad på Jean-Carlos Danckwardts skrift från 1992 om KA-Traditioner. Den finns nu på Amfibieregementet så att våra nytillkomna vapenbröder ska känna och bära våra traditioner in i framtiden.
Länken innehåller en digital version.
Fler böcker om Kustartilleriet hittar du här