Nyheter från kamratföreningar

Nyheter från kamratföreningar

SMKR

SMKR försäkringsavtal med försäkringsbolaget if.
Avtalet har SMKR erhållit i kort version. Det fullständiga avtalet finns tillgängligt på försäkringsbolagets hemsida. Försäkringen gäller medlemmar i Er förening och i samband med verksamhet som kamratföreningen genomför eller som är påkallad av SMKR. Förutsättningen för att försäkringen skall gälla är att föreningen har betalat årlig medlemsavgift till SMKR.
Medlemsavgiften skall enligt stadgarna vara inbetald årligen före 15 mars till Plusgiro 19 98  80 – 6 och grundar sig på medlemsantalet vid årsskiftet. För närvarande är årsavgiften 2:- per medlem.

 

Fältjägarnas Stockholmsavdelning

 

I12 Stockholmsavdelning