Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

Kallelse till årsmöte den 15 maj på Berga

Information om årsmötet finner du här