Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

Inställda aktiviteter med anledning av Coronaviruset

Läget har inte förbättrats så vi tar det säkra före de osäkra och ställer in även höstmötet. Vi hoppas på förståelse för detta. /Styrelsen