Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

Höstmöte den 28 oktober 2021

Traditionsenligt höstmöte genomförs den 28 oktober 2021.
Denna gång förläggs mötet ombord på Segelkronan förtöjd vid Östra Brobänken på Kastellholmen. 

För mer info klicka på följande länk: Kallelse till höstmöte 28 oktober 2021