Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

Årsmötet genomfört

Nu är årsmötet genomfört. Samtliga förslag omfattande valberedningens förslag, styrelsen förslag till utgiftsstat samt revisorns utlåtande om ansvarsfrihet bifölls. Tack till alla som medverkade. Protokoll kommer att publiceras här på hemsidan inom kort. Styrelsens nya sammansättning finns här.